Webmaster 1

Návrat obrazu z výstavy

pátek, 02 leden 2015 21:28

Dne 29. 4. 2011, v pátek velikonočního oktávu, se do našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie v Žatci opět vrátil obraz Antonína Stevense „Sv. Norbert při adoraci“ (1668 – 1680), který byl koncem roku 2009 zapůjčen se souhlasem Biskupství litoměřického Národní galerii v Praze. Obraz byl vybrán na výstavu „Karel Škréta (1610 – 1674) Doba a dílo“, která se konala od 24. 11. 2010 do 10. 4. 2011 v prostorách Valdštejnské jízdárny v Praze a Jízdárny Pražského hradu.

 

Zrestaurovaný obraz opět zdobí hlavní oltář v celé své kráse a těší oči i duši všech návštěvníků našeho kostela při bohoslužbách i mimo ně.

V sobotu 1. října 2011 ve 14:00 h byla v Čeradicích slavnostně vysvěcena kaple sv. Andělů strážných.

Další fotky najdete ve fotogalerii obce Čeradice.

Domov pro seniory v Žatci byl rozšířen o nové oddělení se zvláštním režimem (také pro nemocné s Alzheimerovou chorobou). Součástí nové budovy je i kaple Božího milosrdenství, která je důstojnějším a vhodnějším prostorem, než byla dosavadní společenská místnost, ve které se konávaly pravidelné bohoslužby.

V úterý dne 22. 5. 2012 přijel otec biskup Mons. Jan Baxant požehnat tuto novou kapli. V areálu domova pro seniory ho přivítal ředitel pan Josef Kolert, který projevil upřímnou radost z jeho návštěvy a neopomněl připomenout, že jeho manželka studovala v Litoměřicích.

Na začátku mše svaté, kterou koncelebroval otec biskup s vikářem P. Josefem Špačkem ze Žatce a P. Vilémem Štěpánem z Liběšic, požehnal novou kapli.  Ve své promluvě zdůraznil potřebu místa pro setkávání člověka s Bohem. Poděkoval panu řediteli Kolertovi za jeho vstřícnost při vytvoření tohoto krásného prostoru, který bude sloužit nejen klientům domova, ale také jejich zaměstnancům a lidem přicházejícím z města a toužícím po chvíli ztišení. Na závěr bohoslužby požehnal všem přítomným.

Po mši svaté ještě přijal pozvání k malému pohoštění, při kterém pohovořil se zaměstnanci a poděkoval jim za překvapivě milé přijetí. 

Strana 3 z 3