Webmaster 1

1. svaté přijímání 2023

středa, 12 červenec 2023 07:36

Pravidla pro užívání cookies

čtvrtek, 22 prosinec 2022 14:10

Co jsou soubory cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Co jsou pixelové značky?

Pixelové značky jsou známé také jako web beacons, a jsou to malé obrázky s obdobnou funkcí jako cookies. Oproti cookies jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. Pro zjednodušení budeme o pixelových značkách hovořit jako o cookies.

Proč používáme cookies?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies používáme pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele a optimalizaci využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Jaké cookies používáme?

Používáme několik typů cookies, naše vlastní i externí soubory získané od partnerů, se kterými spolupracujeme. Soubory využívané na našich stránkách mohou být rozděleny na následující typy:

Analytické cookies - sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky.

Dynamické cookies – používají se k uložení informací o relacích. Soubory s informacemi o relacích umožňují navádění po webové stránce, aniž by uživatel musel vkládat ty samé informace, které už byly vloženy. Po ukončení prohlížeče jsou soubory smazány.

Trvalé cookies – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak mohu odstranit, nebo zablokovat cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek. V případě, že je některá z funkcí webových stránek nefuknční, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a přijetí cookies zařízení umožnit.

Vánoce 2017

čtvrtek, 11 leden 2018 08:01

Aktuálně

pondělí, 29 červen 2015 10:21

 

 

  • 28.7. 2024 v neděli v 15.00 hod. - poutní mše svatá v kapli sv. Anny
    v Bezděkově.
  •  

     -----------------------------  

    V kostele sv. Václava na Podměstí v Žatci a v kostele sv. Václava v Radíčevsi  do odvolání mše sv. nejsou.

     

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života

Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života byla dokončena

 

Varhaník

neděle, 04 leden 2015 17:28

VARHANÍK

M i r o s l a v   R y s k a

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

mob.: +420 721 896 974

 

privat

Otakara Březiny 2150

438 01 Žatec 1

Farní charita

neděle, 04 leden 2015 21:16

 

Farní charita v Žatci provozuje Charitní šatník. Zde se vybírá především ošacení, které se dále distribuuje potřebným. Na provoz finančně přispívá Město Žatec ze svého rozpočtu.

 
Čeněk Pospíšil (ředitel)
kontakt : +420 730 123 054
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 

Adresa provozovny: Havlíčkovo nám. 2127, 438 01 Žatec (věžák u Moskvy)

provozní doba v úterý: 15.30 – 17.30

 Charita ČR

 

malé děti úterý 15.00 fara
větší děti čtvrtek 15.00 fara
studenti  pátek 16.00 fara
setkání pro všechny středního věku lichá středa 19.00 fara
setkání mladých čtvrtek 19.00 fara

Pravidelné bohoslužby

pondělí, 05 leden 2015 14:03

Žatec

Pondělí    mše svatá není
Úterý*)

 18.00 h

děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie
Středa

 18.00 h

klášterní kostel Korunování P. Marie
Čtvrtek

 18.00 h

děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie
Pátek**)

 18.00 h

klášterní kostel Korunování P. Marie
Sobota

 18.00 h

děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie
Neděle

 8.00 h

 děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie


**)   První  pátek v měsíci jsou mše svaté takto:

 

 

 17.00-18.00 h

klášterní kostel Korunování P. Marie
adorace před vystavenou Nejsvětejší Svátostí

 18.00 h

klášterní kostel Korunování P. Marie

 Případné změny v pořadu bohoslužeb jsou uvedeny v sekci kalendář.

 

Staňkovice

Každou 1. a 3. neděli v měsíci

15.00 h

kostel sv. Václava

 

Radíčeves

Každou 2. a 4. neděli v měsíci

14.00 h

kostel sv. Václava

 

Libočany

Kostel Všech svatých je po dobu oprav interiéru uzavřen.

 

Kostely v Žatci a okolí (Google mapy)

Všechny bohoslužby jsou uvedeny v kalendáři bohoslužeb.

Duchovní články

neděle, 04 leden 2015 16:33

Duchovní půst

Tělesný půst musí provázet neméně významný půst duchovní. Praktikovat duchovní půst znamená:

 

1. Přemáhat se, abychom mohli dávat dobrý příklad

„Lidé, kteří vedou příkladný život, oslavují Boha, i když mlčí, neboť vedou druhé k tomu, aby chválili Boha.

Jazyk, který nemluví nic špatného, stává se obětním darem.

Ruka, která nedělá nic špatného, je jako zápalná oběť.

Ale k tomu je třeba připojit skutky:

Ústa ať vyslovují požehnání, ruka dává almužny.

Přinášejme Bohu prvotiny všech našich údů. Taková oběť se líbí Bohu.

(sv. Jan Zlatoústý)

 

2. Potlačovat trojí chtivost

hněv (chtivost po moci),

lakotu (chtivost po majetku),

smyslnost (sexuální žádostivost).

Své pudy nemůžeme vyhladit, ale musíme je držet na uzdě. Chceme-li rozvíjet ctnosti, musíme těmto neřestem odporovat.

 

3. Duchovně se postíme také tehdy

když mlčíme,

když se neutápíme ve starostech,

když se pokořujeme,

když držíme na uzdě své smysly,

když nejsme závistiví,

když nejsme lakomí.

Z týdeníku Světlo č. 7/2010

Doba postní

sobota, 03 leden 2015 22:33

Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba a odříkání; držme se jich pevně a volejme ke Spasiteli: „ Hřešili jsme, Pane, ale konáme pokání, proto se nad námi smiluj!“ Přetrhejme všechna pouta, která nás váží ke hříchu, a odpusťme svým bratřím, aby i nám byly odpuštěny naše viny. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, veď nás bezpečně po cestách pokání.

Prvním stupněm pokání je vyhýbat se hříchu, odložit všechny náruživosti, a svou poskvrněnou duši obmýt slzami lítosti.

Ale dej pozor, má duše, aby tvé pokání nebylo polovičaté: abys mezitím, co proléváš slzy lítosti, nehověla skrytě tajným vášním a tak zas o Boha nedbalostí nepřišla; kráčej vytrvale ve stopách Kristových a nes za ním svůj kříž, abys k němu, oslavenému Kristu, byla jednou přidružena.

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.

Křesťan konající pokání za hříchy se připodobňuje Kristu, který obětoval svůj život jako výkupné za hřích všech lidí.

Přivtělením ke Kristu jsou křesťané spojeni v jedno společenství, takže svatost jednoho je dobrodiním i pro ostatní a hřích jednoho škodí i druhým. Opravdové pokání nese tedy s sebou vždy i smíření s bratřími. 

V 5. století začínal čtyřicetidenní půst na 1. neděli postní. Protože však křesťané nikdy nepočítali neděli jako postní den, byly před tuto neděli brzy přidány další čtyři dny. Dnes začíná postní doba na Popeleční středu a končí na Zelený čtvrtek před večerní mší svatou na památku Poslední Večeře Páně.

Strana 1 z 3