Webmaster 1

Přání do nového roku

sobota, 03 leden 2015 21:27

Abys zůstal ušetřen každého utrpení – 

to ti nepřeji.

Ani to, aby tvá další cesta byla samá růže 

a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,

abys nezakusil nikdy žádnou bolest.

Ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji.

Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje,

bolest a úzkost tě uvedou do společenství s Marií a Dítětem

a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.

 

Mé přání tobě zní spíš takto:

Kéž bys byl vděčný a navždy uchovával 

ve svém srdci

drahocennou vzpomínku na dobré věci 

svého života,

abys vždy statečně obstál ve své zkoušce,

když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,

když vrchol, k němuž je nutno vystoupit,

se zdá nedosažitelný

a světlo naděje mizí ve tmách,

aby Boží dary v tobě rostly 

a celý rok ti pomáhaly

vnášet radost a sílu do duší těch,

k nimž tě pojí láska,

abys vždy měl přítele, jenž je opravdový

a je hoden tvého přátelství,

který ti dodá důvěru, když ti síly slábnou,

abys vytrval vždy v bouřích

a dosáhl tak výšin,

aby v radosti i bolesti tě provázel stále láskyplný úsměv vtěleného Slova

a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,

jak on si to s touhou přeje – kvůli tobě.

 

(Irské novoroční přání)

Na čem záleží?

sobota, 03 leden 2015 23:25
 • Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme, ale na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat.

 • Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit,ale na tom, zda umíme přemáhat sami sebe

 • Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme znalosti, ale na tom, jak moudře dovedeme s tím, co máme, hospodařit.

 • Nezáleží na tom, co děláme ale na tom, jak to děláme a proč to děláme.

 • Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit, ale na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným.

 • Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit, ale na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným.

 • Nezáleží na tom, zda jsme bojácní a máme strach, ale na tom, zda se chováme tak, jako bychom strach neměli.

 • Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne, ale na tom, zda ho umíme, když přece jen přijde, přijmout.

 • Nezáleží na tom, zda jsme šťastni, ale na tom, zda jsme schopni zajišťovat štěstí jiným.

 • Nezáleží na tom, zda jsme milováni, ale na tom, zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním.

 • Nezáleží na tom, co o nás říkají lidé, ale na tom, jací skutečně jsme, jak jsme věrni sami sobě.

 • Nezáleží na tom, jak dovedeme mluvit, ale na tom, aby naše slova vyjadřovala úctu k pravdě.
 • Nezáleží na tom, zda Bůh plní naši vůli, ale na tom, zda se my snažíme uskutečňovat jeho vůli.

 • Nezáleží na tom, zda jsme dlouho živi, ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.

 • Nezáleží na tom, kdy zemřeme, ale na tom, zda jsme připraveni setkat se kdykoli s Bohem.

 

kardinál František Tomášek

(Převzato z časopisu Milujte se! č. 11/2009)

Červenec 2005

Výlet Klokoty, Milevsko, Sepekov

pátek, 02 leden 2015 22:01

V květnu 2008 na svátek Navštívení Panny Marie se uskutečnil výlet žatecké farnosti na tři poutní mariánská místa:

 

 • Premonstrátský klášter v Milevsku s klášterní bazilikou Navštívení Panny Marie
 • Poutní kostel Jména Panny Marie v Sepekově
 • Mariánské poutní místo Klokoty u Tábora

V pátek 15. května byla k jižnímu vstupu do kostela Nanebevzetí P. Marie vrácena socha sv. Máří Magdalény. Ta byla téměř 6 měsíců restaurována.

Živý betlém v podání loutkohereckého sdružení Jitřenka, který probíhá už od roku 1998 vždy 26. prosince.

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci a pohledy z jeho věží do okolí.

Nafotil - Tomáš Trégl (leden 2010).

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci a pohledy z jeho věží do okolí. 

Nafotil - Jan Kubeňák (srpen 2010).

V sobotu 11. září 2010 se uskutečnila farní pouť do Filipova, Rumburka a Jiřetína.

Strana 2 z 3