Vytisknout tuto stránku

Aktuálně

úterý, 16 červen 2015 02:21
(11 hlasů)
Napsal(a) 

Každý pátek v postní době - křížová cesta v klášterním kostele v Žatci

V postní době se každý pátek scházíme v klášterním kostele v 17.30 hod. ke společné pobožnosti křížové cesty. Po jejím skončení následuje mše sv.

 

V postní době ve Staňkovicích a v Radíčevsi -  přede mší svatou pobožnost křížové cesty.

 ---------------------------------------------------------------------

Dle nařízení vlády jsou bohoslužby povoleny do odvolání pro 14 účastníků.

  

 ---------------------------------------------------

Mons. Jan Baxant

biskup litomeřický
Dómské náměstí 1

CZ - 412 88 Litoměřice

___________________________________________________

Vážení spolubratři kněží a jáhnové, milí přátelé,

obracím se na Vás všechny jako biskup - delegát ČBK pro duchovní službu u Policie ČR, spolu s policejním kaplanem plk. Jiřím I. Laňkou.

Celá společnost i naše církev prožívá od jara tohoto roku v mnoha ohledech těžké a náročné období. Mnohému se postupně učíme a jednotlivé věci vylepšujeme.

Do této již dost napjaté situace bohužel vstoupily v posledních týdnech také nové teroristické a vandalské útoky, při kterých se útočilo i na naše kostely a v nich umírali nevinní lidé.

Šokoval nás brutální útok v bazilice Notre Dame v Nice. Násilná událost, která se v minulých dnech odehrála v naší republice blízké Vídni, zasáhla mnohé osoby a vyvolala vlnu strachu. Bohužel je to jeden z cílů, které si takto jednající jedinci vytyčili: způsobit ztráty na životech a vyvolat strach a paniku. Dotýká se nás to o to více, že čin úzce souvisí s nábožensky důležitým objektem.

Informoval jsem se, že Policie ČR nedisponuje v tuto chvíli žádnými informacemi o tom, že by podobný útok hrozil u nás, nicméně je dobré si připomenout základní pravidla bezpečnosti a obezřetnosti.

Buďte, proto prosím pozorní ke svému okolí. Všímejte si osob, které se pohybují ve Vaší blízkosti. Věnujte pozornost jejich chování. Taktéž prosím, nebuďte lhostejní k odloženým zavazadlům, krabicím či jiným objemnějším předmětům neznámého původu. Pokud byste pojali podezření, že někdo nebo něco není v pořádku, volejte co nejrychleji tísňovou linku Policie ČR 158. Neobávejte se tohoto kroku, policisté jsou tu od toho, aby podobná oznámení se vší opatrností ale zároveň důležitostí a profesionalitou prověřili. Důvěřujte svému instinktu vycítit nebezpečí a nepodceňujte ho.

Prosím Vás, abyste tuto výzvu vyvěsili na kostelní nástěnky, internetové stránky či jinou vhodnou formou zveřejnili. A až to bude možné a věřící se vrátí na bohoslužby, seznamte je s tím při ohláškách.

Svěřujme často v této napjaté době sami sebe i své farnosti a společenství do ochrany Panny Marie. Prosme o pomoc archanděla Michaela, mocného ochránce před zlými úklady. A nepřestaňme nikdy důvěřovat, že náš život je v Božích rukách.

Děkuji Vám za Vaše nasazení ve službě a vyprošuji Vám Boží požehnání a pomoc!

 

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář

Arcibiskupství pražské 

Hradčanské nám. 56/16

119 02 Praha 1

tel.: 220 392 123

-------------------------------------------------

Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života

Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života byla dokončena

 

Naposledy změněno
pondělí, 01 únor 2021 17:17