Doba postní

sobota, 03 leden 2015 22:33
(0 hlasů)

Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba a odříkání; držme se jich pevně a volejme ke Spasiteli: „ Hřešili jsme, Pane, ale konáme pokání, proto se nad námi smiluj!“ Přetrhejme všechna pouta, která nás váží ke hříchu, a odpusťme svým bratřím, aby i nám byly odpuštěny naše viny. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, veď nás bezpečně po cestách pokání.

Prvním stupněm pokání je vyhýbat se hříchu, odložit všechny náruživosti, a svou poskvrněnou duši obmýt slzami lítosti.

Ale dej pozor, má duše, aby tvé pokání nebylo polovičaté: abys mezitím, co proléváš slzy lítosti, nehověla skrytě tajným vášním a tak zas o Boha nedbalostí nepřišla; kráčej vytrvale ve stopách Kristových a nes za ním svůj kříž, abys k němu, oslavenému Kristu, byla jednou přidružena.

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.

Křesťan konající pokání za hříchy se připodobňuje Kristu, který obětoval svůj život jako výkupné za hřích všech lidí.

Přivtělením ke Kristu jsou křesťané spojeni v jedno společenství, takže svatost jednoho je dobrodiním i pro ostatní a hřích jednoho škodí i druhým. Opravdové pokání nese tedy s sebou vždy i smíření s bratřími. 

V 5. století začínal čtyřicetidenní půst na 1. neděli postní. Protože však křesťané nikdy nepočítali neděli jako postní den, byly před tuto neděli brzy přidány další čtyři dny. Dnes začíná postní doba na Popeleční středu a končí na Zelený čtvrtek před večerní mší svatou na památku Poslední Večeře Páně.

share this item
facebook googleplus linkedin rss twitter youtube
Navštíveno
Přečteno 325064 krát
Naposledy změněno
neděle, 22 březen 2015 17:09